Uprava

Momčilo Popović, dipl.ecc
Izvršni direktor Kompanije

Petar Popović, Mr.ph
Zamjenik direktora Kompanije

Milena Sekulović,
Rukovodilac finansijske službe

Zoran Popović, Mr.ph
Rukovodilac veledrogerije

Milena Popović, Mr.ph.spec

Ivan Vuletić, dipl.agro ing
Rukovodilac prerađivačko-plantažnog pogona u Murini