Razvoj

Kompanija FARMONT je u okviru svog razvoja, polazeći od potreba tržišta u Crnoj Gori i regionu, donijela odluku i počela da realizuje investicioni Program – Proizvodno-naučni centar, koji je, sastavljen iz dva proizvodna programa – međusobno kompatibilna:

1. PRERADA I PROMET LJEKOVITOG BILJA I ŠUMSKIH PLODOVA (PLANTAŽNO GAJENJE I OTKUP),
2. PROIZVODNJA LJEKOVA, kao i
3. SAVREMENI DISTRIBUTIVNI CENTAR u okviru planirane Fabrike (sadašnja djelatnost)

KARAKTERISTIKE PROJEKTA ga čine da je potpuno na liniji zahtjeva Vlade CG u pogledu prestruktuiranja privrede i ravnomjernog razvoja CG:

Radi se o proizvodnim programima, međusobno komplementarnim, sa akcentom na biljnoj osnovi,sa svim karakteristikama održivog privrednog razvoja; U potpunosti je predvidjena primjena najvećih evropskih i svjetskih standarda u proizvodnji (GMP,HASAP) i zaštita životne sredine; Projekat se realizuje ulaganjem na teritoriji dvije opštine: Danilovgrad – na 6.500 poslovnog prostora na ukupnoj površini od 12 000 m2 (vlasnistvo kompanije); Murino- Plav - na 93 032m2 zemljišta sa 756 m2 postojećeg poslovnog prostora(vlasnistvo kompanije),uz aktivnosti na teritoriji više opština,sa naglaskom na ruralna,sjeverna i prigranična područija; Program će svojom proizvodnjom omogućiti supstituciju uvoza u Crnoj Gori, kao i mogućnost izvoza; Realizacija Projekta omogućit će upošljavanje novih 50-70 radnika, uz angažovanje nekoliko hiljada berača, sa čitave teritorije Crne Gore, u periodu od sedam do osam mjeseci godišnje; Program je od srateškog značaja za Crnu Goru u pogledu potreba tržišta, jer omogućava valorizaciju prirodnih bogatstava Crne Gore iz oblasti ljekovitog bilja i šumskih plodovoa na principima održivog razvoja i obezbjeđuje sigurnost i nezavisnost u snabdijevanju zdravstva CG.

FAZA U KOJOJ SE PROJEKAT NALAZI:

Izgrađena je i stavljena u funkciju I faza projekta u Kosiću-Danilovgrad (savremeni distributivni centar i sekundarna proizvodnja ljekova), Zemljani radovi i temelji za čitav objekat su završeni, Vode se razgovori sa poslovnim partnerima u pogledu probne proizvodnje i zatvaranja konstrukcije finansiranja II faze projekta. Završetkom I faze stvoreni su optimalni uslovi za savremenu distributivnu djelatnost ljekova i medicinskih sredstava i sekundarne proizvodnje ljekova.

U toku su razgovori, a jedan broj je i završen, u pogledu strateškog partnerstva za oba proizvodna programa, tako da uskoro očekujemo njihov pozitivan ishod.

Rok završetka objekta, nakon zatvaranja finansijske konstrukcije, je devet mjeseci.