Prerada i promet ljekovitog bilja i šumskih plodova (plantažno gajenje - otkup)

Kompanija FARMONT je u okviru svog razvoja, polazeći od potreba tržišta u Crnoj Gori i regionu, donijela odluku i počela da realizuje investicioni Program – Proizvodno-naučni centar, koji je, sastavljen iz dva proizvodna programa – međusobno kompatibilna:

PRERADA I PROMET LJEKOVITOG BILJA I ŠUMSKIH PLODOVA (PLANTAŽNO GAJENJE I OTKUP),
PROIZVODNJA LJEKOVA, kao i
SAVREMENI DISTRIBUTIVNI CENTAR u okviru planirane Fabrike (sadašnja djelatnost)