Dobrodošli na sajt kompanije Farmont

Vaša posjeta predstavlja radost i zadovoljstvo za našu Kompaniju.
Nadamo se da je ovo samo prvi korak poslovnog druženja u zajedničkom interesu.
Osnovne osobine naše Kompanije ogledaju se :
-u razvijanju najširih i najviših poslovnih odnosa sa prestižnim kompanijama iz Evrope i Svijeta u oblasti medicine i prerade ljekovitog bilja i šumskih plodova,
-u njenom porodičnom karakteru – supruga, sin i kćerka su farmaceuti, što sa ostalim zaposlenim - mladim i kvalifikovanim timom, daje garanciju dugoročnog i kvalitetnog angažovanja u ovoj djelatnosti,
-u angažovanju svih svojih kapaciteta na zaštiti i unapređenju zdravlja stanovništva Crne Gore,
-da doprinese uspostavljanju kontrole kvaliteta u Crnoj Gori na nivo koji odgovara najvećim standardima u Evropi i svijetu u oblasti lijekova, kozmetičkih i biomedicinskih proizvoda, hrane vode i životne sredine.
-da svojim nesumnjivo velikim potencijalom doprinosi razvijanju široke i sadržajno bogate saradnje sa visokoškolskim i drugim obrazovnim institucijama iz ovih oblasti,
-da kroz razvijanje svojih djelatnosti ostvari saradnju sa što širim krugom organizacija i pojedinaca u korišćenju prirodnih resursa na principima održivog razvoja.
Od početka svojeg postojanja kompanija FARMONT teži boljoj i savremenijoj organizaciji poslovanja, boljim poslovnim rezultatima, praćenju i usvajanju najnovijih i najvećih saznanja iz oblasti - osnovnih svojih djelatnosti, što je rezultiralo i početkom realizacije veoma značajnog i zahtjevnog Investicionog programa u Kosiću – Danilovgrad, koji obuhvata savremeni Distibutivni centar - sadašnja djelatnost (više o Programu u dijelu – Razvoj Kompanije).
U očekivanju da možemo zadovoljiti Vašu znatiželju za nekim od oblika moguće saradnje možete ostvariti kontakt sa našom Kompanijom.
S poštovanjem,
Izvršni direktor
Dipl.ecc Momčilo Popović